Privacy Policy

Wij verkopen of distribueren uw gegevens of uw persoonlijk gebruik van deze site niet. Wij geven alleen gegevens door aan derden voor het uitvoeren van functies zoals voor verzending of verwerking van betalingen. We voorzien deze bedrijven alleen van de informatie die ze nodig hebben om hun diensten verrichten en zij mogen geen informatie gebruiken voor andere doeleinden.

We kunnen uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over belangrijke functionaliteitswijzigingen aan onze website of om u te informeren over aanbiedingen.