Privacy Policy

Pure Clothing Company, gevestigd aan Haven 100, 1131EV Volendam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.purewool.nl

Pure Clothing Company
Haven 100, 1131EV Volendam, Nederland
0031628262089

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pure Clothing Company verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer, indien u deze aan ons doorgeeft (is niet verplicht)
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer i.v.m. de verwerking van de betaling en eventueel terugbetaling

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pure Clothing Company (www.purewool.nl) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U een bevestiging van uw bestelling en informatie betreft de verzending van de (her)bestelling te e-mailen
- U te kunnen (bellen of) e-mailen i.v.m. uw bestelling indien nodig
- U te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten en producten
- Om uw bestelde goederen bij u af te kunnen leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Pure Clothing Company maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Bij geautomatiseerde besluiten gaat het om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pure Clothing Company bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van maximaal 7 jaar voor de aangeleverde persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Pure Clothing Company verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van uw bestelling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Pure Clothing Company gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pure Clothing Company. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar purehandmade@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pure Clothing Company neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via purehandmade@gmail.com.